Grøtdalstindane (Bondalen) 23.januar 2003

-sett frå Sledalen