Festøya-Solavågen 26. januar 2003 kl 12.38

-Både vått og blåsande