"Riksveg 655 gjennom Norangsdalen er stengt pga. ras.." 2.februar 2003 kl 12.45

-Her er ein av grunnane, Hjellskrea (Geilskrea), 5 m høgt og 150 m breitt