Rebbestad 19.februar 2003 kl. 09.35

  Follestaddalen