"Riksveg 655 gjennom Norangsdalen er open.." 23.februar 2003 kl. 14.30 -jfr.

bilete 2.februar.