Kvitegga/Meraftanibba 23.februar 2003 kl. 14.55

 Norangsdalen