Ein kjærkomen vårgjest sit på Ose og ventar på fjøre sjø. 6.mars 2003 kl 13.30

I fylgje Svein Bratteberg som fylger med, kom tjelden i går og dette er det tidlegaste han nokon gong har sett

Ørsta