Barstadvika mot Sula og Breisundet 8.mars 2003 kl. 14.25