Folkestad 10.mars 2003 kl. 14.20 -endeleg ein retteleg gråversdag!