Frċ riksveg til turveg........ Vegen Andaneset Grevsneset 13.mars 2003 kl. 16.55

 Volda