Frċ Urkedalen mot Urkedalstindane 31.mars 2003 kl. 11.40

 Urke