Nordvesten kjem drivande inn fjorden.. Frċ Vikeneset 2.april 2003 kl. 10.45

 Volda