Delar av Volda 4.april 2003 kl. 14.15 Den nye sjukeheimen under bygging midt i biletet.