"Lakken" sløyar fisk for tyskarar og nyt våren.. 7.april 2003 kl. 16.20

 Straumshamn