Kyrkjefjellet frå Høydalen 7.april 2003 kl. 16.50. Korreksjon, e-post frå Sol Ulvestad:

Så ein liten korreksjon;
7. april var der eit bilde ifrå Kyrkjefjellet i Høydalen.
Dette er ikkje "Kyrkjefjellet" - men Store Eidskyrkja - Kyrkjefjellet er platået bakanfor "Tårnet" - mot sør. Kyrkjefjellet syner lite på dette bildet.
 
Hammaren i forgrunnen er "Dalenobba" - ein hammar her rasa ut vel 40 år sidan, 
Vi var på veg heim ifrå skulen og steinrøyken dreiv utover i dalen, då røyken nådde oss vart ekkelt å puste.
 
Ha fortsatt ei god påske frå Sol-ulve