Volda frċ (litt) annan vinkel.  8.april 2003 kl 20.20