Ingen vanskar med å finne bjørkaris til 17.mai..... Alida 11.april 2003