Lammingstid... Barstadvika 15.april 2003 kl. 11.30