Oppgåve: Finn fem feil, dvs. ting som ikkje høyrer heime i "den moderne tid". Sæbø med Saksa i bakgrunnen 16.april 2003 kl. 11.05