Rolf Søder les "Vand" av Nordahl Grieg... Du finn i alle høve teksten her. Urkedalen 16.april 2003 kl. 12.15

 Urke