Hustadneset (frå motsett kant av i går) 16.april 2003 kl. 11.20

 Sæbø