Austefjord. Kvernhus i Sunndalen 26.april 2003 kl. 15.30