Volda 27.april 2003 kl. 20.00. 22 dagar sidan siste regn. Tangerer siste "opphaldsperiode" som var mellom 25.november og 17.desember 2002, også 22 dagar..