Barstadvika. Ola og Ola, to veteranar i saudemiljøet. 28.april 2003 kl. 11.55