Bueidetjønna

Frå Bueide (Austefjorden) 2.mai 2003 kl. 15.45