Skotsk Høglandsfe m/ nabovarsel: Bedekkingsfåre!

"Jammen bra eg ikkje klipte meg, så kaldsnekje som det vart.." Raustad 2.mai 2003 kl. 16.05

 Bjørke