Galde Bro anno 1832, eller kanskje 1837

Frå Skylstad under Smørskretinden 3.mai 2003 kl. 12.10. Produktplasseringa i høgre biletkant kosta Norsk Hydro 1/100 Jeiten (dvs. Reiten = 5 mill).

 Norangsfjorden