Maude, ikkje Angelica

Stove på Maude (Norangsfjorden). 8.mai 2003 kl. 12.15