Golfentusiastar

Vassbotnen 9.mai 2003 kl. 15.05. Yngreavdelinga i sving på golfbana. Greenkeeperen sin tenestebustad oppe til venstre..