Kalnes, Jakta og Blåhornet

Frå Kalnes (Storfjorden, inste delen av Hjørundfjorden) 15.mai 2003 kl. 13.30