Minnesmerke, rasulukka 19.februar 1968

Ei trapp som fortel ei dramatisk soge..  Frċ Rise, Bondalen, 21.mai 2003 kl. 13.10