Ei tid var, ei anna vart..

"Sentrumsutvikling" i Volda. 25.mai 2003 kl. 14.55. 1: "Spinneritomta", nytt forretningsbygg innehaldande m.a. likningskontor. 2: Tidlegare Bjørneset Møbelfabrikk, skal no verte butikk(ar). 3: Moritsmarka, ny busshaldeplass. 4: Eikenkrysset, ny rundkøyring og veg på austsida av gamle Telebygget. Denne gata skal gå vidare til Porsemyrvegen (pukklagd), men det er slutt på pengane.. 5: Ny veg til Volda Turisthotell.