Fjorden..

Voldsfjorden frċ Rotsethornet mot Kornbergveten og Lauvstad 25.mai 2003 kl. 14.35