Fiskarar på Bjerkneset 26.mai 2003 kl. 17.30. Lauvstad bak.