Endangered Species

Sjå godt på denne kua, ho er sjelden! Gammal gråkolle, halv storleik av dagens kyr. Sætre, Lauvstad 1.juni 2003 kl. 11.35