Berre plage, og lite av det også..

Berre såvidt han harkla og gjekk.... Volda 3.juni 2003 kl. 22.30