Mykje godt vit har vorte kalla inn til lærdom av denne klokka..Klokketårnet på buda utanfor "Gamlegymnaset". Volda 7.juni 2003 kl. 18.35