Den gode tda er.. NO

Frå Øygarden (Høydal) mot nordsida av Austefjorden 10.juni 2003 kl. 12.05