Hustadneset med Jakta i bakgrunnen 10.juni 2003 kl. 18.35