Til alle folkestadbygdingar: Endeleg eit bilete herifrċ!

Folkestad 16.juni 2003 kl. 16.10