Fin utsikt, men me e so vande me ne at me he vorte blaserte..

Frå Hjartåberga mot Høydalen 17.juni 2003 kl. 13.45