Tettbygde strok i Storfjorden...

Finnes (Bjørke) 18.juni 2003 kl. 16.15