Landbruksproletaren

Dei fleste bønder er no opptekne med slåtten, her representert ved Per Magne frå Sætre (Lauvstad). 23.juni 2003 kl. 12.50