Eg er staseleg, sjølv om ikkje alle tykkjer eg luktar godt..

Det beste er trass alt ferskvarer.. Bukk på Aksneset 23.juni 2003 kl. 13.15