I høve Dei Nynorske Festspela, er bileta i dag frå Aasentunet. Her både gamalt og nytt. 25.juni 2003 kl. 12.45