....og mor passar på.... Skrubbeneset 29.juni 2003 kl. 13.15