Den rme lufta har gjort det vanskeleg f turka hyet.. Finnes 2.juli 2003 kl. 14.55