Ej flytta mej ikkje før iej absolutt må!

Fotgjengarar i Hjartåbygda 11.august 2003 kl. 14.50