Det gjeld å ta for seg av det gode medan det er råd.. 12.august 2003