Volda frå Folkestad 15.august kl. 15.15. Jaudå, -det har vore vått. På to døger har heile månadsgjennomsnittet (117 mm) kome. På 24 timar frå kl. 08.00 i går til 08.00 i dag registrerte eg 84,3 mm, den offisielle målestasjonen på Egset fekk 102,3 mm!! Merk dykk at mine nedbørsdøger går frå midnatt til midnatt, medan dei offisielle  målingane går frå 08 til 08.